Centrála

Rumanová

TECHNOV, s.r.o.
Technov, s.r.o.
951 37 Rumanová 383
Slovenská republika
telefón
+421 37 / 6930 103
fax
+421 37 / 6588 390
email
technov@technov.sk
IČO
36 801 640
DIČ
2022 409 125
IČ DPH
SK7120000030
OR
OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 20237/N
VÚB a.s.
2626227759/0200
IBAN
SK7802000000002626227759
SWIFT
SUBASKBX
ČSOB, a.s.
4005195044/7500
SWIFT
CEKOSKBX
IBAN
SK7575000000004005195044
Vzduchotechnika
mobil
+421 904 718 042
telefón
+421 37 6588 391
email
cenotvorba@technov.sk
Foreign sales / Zahraničie
mobil
+421 911 839 472
email
sales@technov.sk
Fakturačné odd.
mobil
+421 903 106 013
telefón
+421 37 6930 105
email
faktury@technov.sk
Ekonomické odd.
telefón
+421 37 6410 172
email
ekonomika@technov.sk
Personálne odd.
telefón
+421 37 6410 172
email
personalne@technov.sk

Napíšte nám

V prípade požiadavky na vypracovanie cenovej ponuky alebo možnosti dodávateľskej spolupráce vyplňte tento kontaktný formulár.